Ekstraordinær generalforsamling

I bestyrelsesmødet den 30. maj 2010 blev næstformand Inge Conradsen konstitueret som formand i en periode frem til den ekstraordinære generalforsamling 23. august 2010. Bestyrelsen ønsker med afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling at give klubbens medlemmer størst mulig indflydelse og indsigt i klubbens liv og virke. Derfor ligger bestyrelsen op til, at der skal ske et valg til formandsposten og indsupplering i bestyrelsen. Bestyrelsen har siden medio marts arbejdet videre med Aalborg Cykle-Rings mission, vision, strategi og fremtidige organisationsstruktur. Endvidere har bestyrelsen udarbejdet oplæg til goder, kørselsordning og mange andre forhold som i medlemmernes daglige “brug” af klubben kan have stor betydning for den enkelte rytter/forældre som for hele fællesskabet i og omkring klubben.

Bestyrelsen ønsker, at dele dette arbejde med klubbens medlemmer og forældre til børn og unge for at få en debat om bestyrelsens tanker og ønsker til klubbens liv og virke.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling den 23. august 2010
1.      Valg af dirigent
2.      Præsentation af mission, vision, værdier og organisationsstruktur
3.      Orientering omkring goder og bonusordning
4.      Valg af formand – frem til ordinær generalforsamling i 2012 (formand er på valg i lige år)
5.      Valg af suppleanter til bestyrelsen – frem til ordinær generalforsamling
6.      Bemanding af udvalg i den nye organisation
7.       Eventuel

Fællesspisning
Inden generalforsamlingen inviteres til fællesspisning – klassisk ryttermad: pasta og kødsauce – og prisen herfor er 25 kr. Tilmelding sker til Inge Conradsen: icon@mail.dk eller tlf. 26354074.

Rytterbus
Goddag og farvel – vores gamle bus er nu pensionsklar! Nogle vil endda sige at det har den været i et stykke tid! Vi har nu erhvervet en ny bus – den er køreklar og bliver vist frem inden generalforsamlingen, så kom og vær’ med til at sparke dæk fra kl. 18.30

Vel mødt!

Bestyrelsen

Formalier i vedtægterne
Af Vedtægter for foreningen Aalborg Cykle-Ring fremgår følgende,
§11 “Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er dog pligtig til at indkalde til en sådan, såfremt 25 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom. Kun de sager, der er angivet i indkaldelsen, kan behandles”

§ 10 “Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.. Den indkaldes med 3 ugers varsel gennem vort klubblad (hjemmesiden) samt ved opslag i klubhuset.

Hjælp til Nordjylland Rundt

Kære medlemmer i Aalborg Cykle – Ring

Vi siger tak for en dejlig forårssæson i AaCR, der i den grad har beriget vores klub med dejlige oplevelser og skønne præstationer rundt i landet.

Sommeren er over os, hvormed de fleste ryttere og familier nyder en vejfortjent ferie, men der er stadig gang i enkelte løb og opgaver der skal løses.
Bla. er forberedelserne til vores store indsats i motionsløbet Nordjylland Rundt i fuld gang. Løbet der afholdes lørdag d. 14. august, er en af klubbens vigtigste og største indtægtskilder, derfor har vi brug for rigtig mange hjælpere.
Samme dag er der løb i Herning for alle klasser og vi ønsker at støtte vores ryttere i at komme til løb og vise AaCR frem og køre point ind, dog henstiller vi til, at de ryttere der ikke selv kan hjælpe til Nordjylland Rundt pga. deltagelse i Herning løbet, stiller med en hjælper.

Vi skal bruge hjælpere til praktiske opgaver som opstilling, service på rute depoter, oprydning, chauffører til lastbiler mm.

Torsdag kl. 16 – 22
Fredag
Lørdag kl. 06 – 22
Evt. søndag

Vi vil understrege at Nordjylland Rundt er en super hyggelig oplevelse og ingen bliver ”slidt op” i deres hjælpefunktioner 🙂

Hjælpere kan henvende sig til Inge på mail: icon@mail.dk

Vi ønsker Jer alle en dejlig sommer og lykke til Jer der lige har lidt flere løb på programmet i ferien.

På bestyrelsens vegne
Inge Conradsen

Fusion SummerCup

Hej alle motionister, Supermotionister, og licensryttere unge som gamle.

Med lidt forsinkelse er vi snart klar til at gentage succesen fra sidste år. Efter at have lyttet til deltagerne fra sidste år har vi lavet nogle få ændringer. I år har vi valgt at placere alle 3 afdelinger i august måned, så det bliver komprimeret intens cup. Prisen er sat ned til 200 kr. for alle 3 afdelinger ved forhåndstilmelding, 100 kr. på dagen for voksne. For børn under 15 år er prisen 150 kr. for 3 afdelinger og 75 for 1 afdeling.

Vi kan derudover med glæde meddele at vi har engageret cykellandstræner Lars Bonde, og han vil komme og holde et foredrag onsdag d. 18. august. Der kommer mere info om indhold tid og sted senere.

FOREDRAGET MED LARS BONDE, ER GRATIS FOR ALLE DER HAR DELTAGET I ALLE 3 AFDELINGER SIDSTE ÅR. ELLERS ER PRISEN 75 KR.

1. afdeling: Guldbæk d. 4. august kl. 18.00
2. afdeling: Nøvling d. 11. august kl. 18.00
Foredrag med Lars Bonde d. 18. august
3. afdeling: Langholt d. 25 august kl. 18.00

Efter alle 3 afdelinger vil der være et let traktement samt mulighed for at købe diverse drikkelse.

Der vil være præmier og lodtrækningspræmier til rytterne fra vores forskellige sponsorer.

OBS! I løbet af kort tid er vores hjemmeside klar til Fusion Sommercup, hvor du kan tilmelde dig.