Licensansøgning 2012

Hej Licensrytter i 2012

Det er snart tid til at tegne licens for 2012, men da Distrikt Jylland / Fyn forventer at licensansøgningen skal forgå elektronisk har jeg besluttet ikke at give jer mulighed for at ansøge om licens endnu. Som det ses af nedenstående information fra Distriktet vil der primo februar blive muligt med den elektroniske ansøgning, men den er endnu ikke frigivet. Så snart jeg ved mere herom vil jeg give jer ryttere informationen via vores hjemmeside. Så hold øje og vær tålmodig med jeres licensansøgning – jeg giver nærmere besked om procedure om få uger.

Hilsen Birgitte Dalgaard

 

Info fra Distrikt Jylland/Fyn

”Idet det er besluttet at licens for 2012 vil komme til at foregå elektronisk er hermed en lille rettesnor.

Selve det systemtekniske kan jeg p.t. ikke gå i dybden med, da det endelig system er under udarbejdelse.

Det er planen at det online system vil være operationelt primo februar, derfor skal de ryttere der skal benytte licens til cross, bane eller udlandet i januar / februar udfyldes og indsendes en licensansøgning på gammeldages facon til distriktet via sin klub.

Dog skal der ikke medsendes afregning for disse licenser, idet rytteren vil skulle lave en elektronisk eksemplar (med dertilhørende afregning) når systemet kommer op at stå.

For rytter/ledere på DCU klubhold og kontinental team skal licensansøgning indsendes direkte til DCU Brøndby som i plejer.

Som skrevet i tidligere rundsending indebære dette også at vi har udsat afleveringsfristen for AMB chips til forårsmødet i marts, da jeg naturligvis ikke ønsker flere licenser til manuel (dobbelt) registrering end højest nødvendigt.

Det vil dog for klubben som altid være en god ide at få styr på de chips der har været lejet for indeværende år.

Chippris 2012: Leje 180,- / Køb 750,-

Med venlig hilsen

Danmarks Cykle Union

 

Distrikt Jylland/Fyn

Kasserer

Morten Breiner”