Klubmøde mandag d. 11. februar

Hej alle U11, U13, og U15 ryttere,

I inviteres sammen med jeres forældre til klubmøde mandag d. 11. februar kl. 19:00 i klubbens lokaler.

Til mødet vil vi præsentere trænerne, der igennem årets løb skal give jer alle sammen sved på panden, og smil på læberne.

Vi vil informere om vores forventninger til træningen og sæsonen, samt informere om træningslejren i Horsens, som foregår fra fredag d. 1. martstil søndag d. 3. marts.

Derudover vil der i løbet af aftenen blive præsenteret og fortalt om følgende temaer:

 
  • Licens 2013
  • Arrangementer i klubben i 2013
  • Ture med klubben i 2013
  • Pulstræning (U15)
  • Vedligehold af cykel + skift af dæk og slange (U11 og U13)


Vi slutter aftenen af med social hygge med sodavand, kaffe, the, og kage 🙂

Vi glæder os alle til, at se jeres forældre og jer til en hyggelig aften, hvor vi kan få skudt sæson 2013 igang.

Med sportslig Hilsner

Trænerteamet

Indkaldelse til Generalforsamling 2013

Aalborg, den 11. januar 2013
Indkaldelse til Generalforsamling 2013

Bestyrelsen indkalder hermed alle klubbens medlemmer aktive som passive til generalforsamling 2013. Generalforsamlingen afholdes i Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg.
Vi ser frem til at I alle møder talrigt frem – både ryttere og forældre. Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dagsorden for generalforsamling mandag den 4. februar 2013, kl. 19.00
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
– a. Budget 2012
– b. Fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
– (Henrik Jess Jensen opstilles af bestyrelsen)
6. Valg af kasser
7. (Birgitte Dalgaard er villig til genvalg og opstilles af bestyrelsen)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf 1 rytterrepræsentant
– (Asger Kolding opstilles af bestyrelsen som rytterrepræsentant)
– (Lisa Vinther opstilles af bestyrelsen)
– (David Dahl Madsen opstilles af bestyrelsen)
9. Valg af suppleanter
– 1 suppleant til bestyrelsen
– – (Carsten Landbo Sørensen opstilles af bestyrelsen)
– 1 ryttersuppleant
– – (Danny Troest Pedersen)
10. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Indsupplering til: Sportsudvalg, Aktivitetsudvalg og Løbsudvalg.
12. Eventuel

Såfremt medlemmer har forslag til vedtægtsændringer, skal disse fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen; øvrige forslag fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fremsendes til: aacr@aacr.dk

Gæsterytter og træning.

Det er, mellem ryttere, trænere og bestyrelse, besluttet at man som gæsterytter (rytter med licens andetsteds) kan træne med 1-2 gange om måneden. Grundlaget for opstramningen er at vi som klub ikke ønsker at tilbyde lige vilkår for vores egne ryttere og de ryttere de senere skal konkurrere imod. Vi håber på forståelse fra de personer reglen måtte ramme.
Mvh. Aalborg CR