Infofolder – Elitesport Aalborg

Så er informationsfolderen vedr. Idrætsklasserne til det kommende skoleår 2014-2015 klar til offentliggørelse og informationerne ligger ligeledes på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Det er vores håb, at I generelt vil gøre opmærksom på denne mulighed og i særdeleshed i forhold til de udøvere for hvem I måtte vurdere, at det er en oplagt og relevant mulighed i bestræbelsen på at udvikle deres talent.

I dette års infofolder er det håndboldspilleren Frederik Skoda fra Aalborg Håndbold og atletikpigen Lærke Nilsson fra Aalborg Atletik & Motion, der kort fortæller om, hvordan de oplever at være elev i en idrætsklasse.

Info omkring idrætsklasserne findes på Aalborg Kommunes hjemmeside:

http://www.aalborgkommune.dk/iklasser

hvor følgende dokumenter kan findes

1.                         Infofolder – skoleåret 2014-2015
2.                         Dataskema
3.                         Eksempler på skoleudtalelse og idrætslig udtalelse fra klub

Væsentlige datoer er:

Infomøde for alle interesserede udøvere/forældre

Mandag den 06.01.2014 – kl. 19.30

Gigantium – Konferencesalen Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg Øst

Deadline for fremsendelse af dataskema og udtalelser fra idræt og nuværende skole:

Mandag den 27.01.2014

Infofolderen er i uge 50 blevet distribueret til samtlige elever på 6., 7. og 8. klassetrin på folkeskolerne i Aalborg Kommune.

Der har også til det kommende skoleår været en fin forhåndsinteresse for idrætsklasserne med mange telefoniske og skriftlige henvendelser. Alle interesserede udøvere/forældre, der særskilt har kontaktet os omkring idrætsklasserne til det kommende skoleår modtager pr mail med information omkring, at materialet nu ligger klart.

Vi skal selvsagt gøre opmærksom på, at der IKKE er garanti for indlemmelse i en idrætsklasse og at der gennemføres idrætslige vurderinger af alle interesserede med involvering af ressourcepersoner fra specialforbund mv.

Hvis der er spørgsmål, så kontakt mig på mail stma-kultur@aalborg.dk eller på mobil 61 12 69 41.

Med venlig hilsen

Stefan Madsen
Idrætsskolekoordinator
Elitesport Aalborg

Tøjbestilling fra kollektion 2014

Nu er der åbent for tøjbestilling af Craft tøj. Der kan bestille kort buks og kortærmet trøje.

Tøjbestilling finder du under webshoppen på www.aacr.dk

Husk at sidste frist for bestilling af kollektion 2014 er den 8/1 2014

Tøjet udleveres til standerhejsning medio marts 2014.

Hilsen Birgitte