Danmarks Cykle Unions Cykel Camp 2015

Kære venner

Så ligger indbydelserne til Cykel Camp 2015 klar!

Jeg håber at i vil sende denne mail til rette vedkommende i Jeres klub? B&U Udvalget, Trænerne og de I ellers mener kan være relevante modtagere.

Der indbydes til følgende Cykel Camps:

Bike Camp, Mountain Bike, på Slettestrand i uge 27, torsdag den 2. juli til søndag den 5. juli.

Bike Camp, Mountain Bike,  på Slettestrand i uge 32, torsdag den 6. august til søndag den 9. august

CykelCamp, Landevej, i Ikast i uge 31, mandag den 27. juli til torsdag den 30. juli.

Se vedhæftede indbydelser!!

Har du spørgsmål eller vil du tilmelde dig, så henvend dig til undertegnede.

Jeg ser frem til at modtage mange tilmeldinger, og gerne så tidligt som muligt!!

Med venlig hilsen

Bent Skov
Udviklingskonsulent
Danmarks Cykle Union
Mobil: +45 20 16 53 58

Mail: bent.skov@dcu-cykling.dk
www.cyklingdanmark.dk
www.kongeetapen.dk
www.facebook.com/kongeetapen
www.facebook.com/uciworldcyclingtourcopenhagen?fref=ts

Inbydelse Bike Camp 2015 1

Inbydelse Bike Camp 2015 2

Inbydelse Cykel Camp 2015 Ikast

Udgivet i DCU

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Aalborg, den 12. januar 2015

Indkaldelse til Generalforsamling 2015

Bestyrelsen indkalder hermed alle klubbens medlemmer aktive som passive til generalforsamling 2015. Generalforsamlingen afholdes i Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg.

Vi ser frem til at I alle møder talrigt frem – både ryttere og forældre. Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dagsorden for generalforsamling den 2. februar 2015, kl. 19.00

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  1. Budget 2015
  2. Fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand

(Henrik Jess Jensen er villig til genvalg)

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Michael Kristensen er villig til valg

Valg af suppleant

 1. Valg af Rytterrepræsentant og suppleant

Mikkel Skjellerup er villig til valg som rytterrepræsentant

Patrick Bak Nielsen er villig til valg som suppleant

 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 2. Indsupplering til: Sportsudvalg, Aktivitetsudvalg og Løbsudvalg.
 3. Eventuel

Såfremt medlemmer har forslag til vedtægtsændringer, skal disse fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen; øvrige forslag fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fremsendes til: Aalborg Cykle-Ring, mail: formand@aacr.dk

 

Klubaften mandag den 12. januar

Kl 1900 – oplæg ved Mathias Dam Westergaard.
Mathias tager udgangspunkt i hvordan det var at komme fra svømmesporten og over i cykelsporten, hvor han fik sin “opdragelse” i Aalborg Cykle-Ring og som junior kom til Herning – Blue Water, derfra videre til Team Designa Køkken og fra næste sæson skal han køre for Team Bornholm.

Ydermere kommer han ind på hvordan han tilrettelægger træningen gennem vinterperioden.

Herefter har Thomas Egen har oplysninger til U13-15 om træningsturen til Harzen i april